JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Jednostavna nabava

 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
20.9.2023.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA AUTO GUME

Sukladno Pravilniku za provedbu postupaka jednostavne nabave (KLASA: 003-01/23-01/01, URBROJ: 2176-116/05-23-21 od 28. veljače 2023. godine), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za auto gume (fco skladište naručitelja) prema specifikaciji u prilogu.

Procijenjena vrijednost je 6.000,00 EUR.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da ponudu dostave do 25. rujna 2023. godine putem maila administrator@zhm-smz.hr

– Troškovnik zimske gume 2023 2024 ZHM


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
10.7.2023.

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA
ZA PRIBOR ZA SIGURNU PRIMJENU I.V. INFUZIJU I UZIMAJNE UZORKA KRVI IZ PRSTA

Više u dokumentima:

– Zapisnik o otvaranju
– Obavijest o odabiru
– Ponovljeni poziv na dostavu ponuda
– Pribor za sigurnu primjenu i.v.infuziju i uzimnaje uzorka krvi


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
21.4.2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU ZA USLUGE ČIŠĆENJA

Više u dokumentima:

26.4.2023.
– Zapisnik s otvaranja usluga čišćenja N-37-2023
– Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude usluge čišćenja N-37-2023

21.4.2023.
– Ponovljeni poziv na dostavu ponuda – usluge čišćenja
– Troškovnik usluga čišćenja


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
13.4.2023.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/2016, 114/2022)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE ČIŠĆENJA
Evidencijski broj N-37-2023

Više u dokumentima:
– Poziv na dostavu ponuda – Usluge čišćenja
– Troškovnik usluga čišćenja 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
6.4.2023.
Sukladno Pravilniku za provedbu postupaka  jednostavne nabave (KLASA: 003-01/23-01/01, URBROJ: 2176-116/05-23-21 od 28. veljače 2023. godine), naručitelja Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije dostavljamo Vam slijedeći poziv za dostavu ponude
(dalje u  tekstu: Poziv):
1. Predmet nabave: Nabava eurodizela
2. Evidencijski broj nabave: N-30
3. Podaci o naručitelju: Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Adresa: Ulica 1. svibnja 20, 44000 Sisak
OIB : 72671699332
Telefon: +385 44 530468
Odgovorna osoba: Silvija Desić Basarić, mag. iur., ravnateljica
Web adresa: https://www.zhm-smz.hr
Više u dokumentu:

– Poziv za dostavu ponuda

 


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

– Pravilnik o jednostavnoj nabavi