REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije i sve njegove kasnije promjene bit će objavljene temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20) u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Odabrati Naručitelja
– Odabrati Kreiraj izvješće

 

Registar ugovora

– Registar ugovora – 27.05.2020.Pdf