DONACIJE

 

DONACIJE

Popis primljenih donacija Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije

– Izvješće o primljenim donacijama za 2023.

– Izvješće o primljenim donacijama za 2021.