DONACIJE

 

DONACIJE

Popis donacija koje je Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije primio u 2021. godini
– IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA 2021