Subota, 15 lipnja, 2024
spot_img
Naslovnica PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pristup informacijama

Opće informacije
https://pristupinfo.hr/pristup-informacijama-za-korisnike/
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15 i NN 69/22), sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama s ciljem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti putem dostupnih obrazaca ili:
  • Telefon: 044 530 647
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: administrator@zhm-smz.hr
  • poštom na adresu:
    Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ulica 1. svibnja br. 20, 44000 Sisak.
Službenik za informiranje: Anita Filipović
Zamjenica službenika za informiranje: Ana Slijepčević

– ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, a u slučaju nekorištenja obrasca potrebno je posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15 i NN 69/22) Povjerenik za informiranje donosi Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Obrasci:

– Obrazac Zahtjeva za Pristup informacijama
– Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije – Obrazac
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – Obrazac
– Žalba protiv rješenja – Obrazac
– Žalba šutnja uprave – Obrazac