UPRAVNO VIJEĆE

 

 

Ustanovom upravlja Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.
Sukladno članku 83. stavkom 5.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da iznimno od stavka 4. ovoga članka, upravno vijeće bolničke zdravstvene ustanove, zavoda za javno zdravstvo i zavoda za hitnu medicinu čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb ima sedam članova i čine ga predstavnici:
– osnivača (predsjednik i tri člana)
– Republike Hrvatske (jedan član)
– radnika ustanove (dva člana).
Slijedom, navedenog, župan Sisačko-moslavačke županije donio je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije KLASA: 007-01/23-02/05, URBROJ: 2176-02-23-1 od 10. rujna 2023. godine, na 88. sjednici Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije izabran je predsjednik stručnog vijeća i samim time  član Upravnog vijeća Zavoda te je od strane Radničkog vijeća izabran i predstavnik radnika u Upravnom vijeću čime se rad Upravnog vijeća uskladio s odredbama spomenutog zakona.
Sjednice Upravnog vijeća Zavoda održavale su se redovito i sukladno potrebama Zavoda.
Ukupno je u razdoblju  siječanj – prosinac 2023.  održano 19  sjednica i doneseno je ukupno:
–          22 zaključaka
–          87 odluka
–          4 pravilnika (Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena)  i
–           1 prijedlog STATUTA
–           Cjenik
–          imenovano 5 povjerenstava.

RJEŠENJE o imenovanju LUKE PEJČIĆA članom Upravnog vijeća
Obavijest o izabranom kandidatu za člana Upravnog vijeća
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UV-a
UV 15_2024 POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZHM SMZ


 

2024.

UV 18_2024 POZIV
UV 17_2024 ZAPISNIK
UV 17_2024 POZIV
UV 16_2024 ZAPISNIK
UV 16_2024 POZIV
UV 15_2024 ZAPISNIK
UV 15_2024 POZIV
UV 14_2024 ZAPISNIK
UV 14_2024 POZIV – telefonska
UV 13_2024 ZAPISNIK
UV 13_2024 POZIV
UV 12_2024 ZAPISNIK
UV 12-2024 – POZIV
UV 11-2024 ZAPISNIK
UV 11-2024 – POZIV
UV 10_2024 POZIV
UV 10_2024 ZAPISNIK

2023.

UV 9_2023 ZAPISNIKUV 9_2023 POZIV UV 8_2023 POZIV – TELEFONSKA UV 7_2023 ZAPISNIK UV 7_2023 POZIV UV 6_2023 POZIV UV 5_2023 ZAPISNIK UV 5_2023 POZIV – dodana točka dnevnog reda na sje UV 4_2023 ZAPISNIK UV 4_2023 POZIV UV 3_2023 ZAPISNIK UV 3_2023 POZIV UV 2_2023 ZAPISNIK UV 1_2023 ZAPISNIK UV 1_2023 POZIV ( HITNA) – NOVI SAZIV UV 59_2023 ZAPISNIK UV 59_2023 POZIV UV 58_2023 ZAPISNIK UV 58_2023 POZIV UV 57_2023 ZAPISNIK UV 57_2023 POZIV (telefonska) UV 56_2023 ZAPISNIK UV 56_2023 POZIV UV 55_2023 ZAPISNIK UV 55_2023 POZIV UV 54_2023 ZAPISNIK UV 54_2023 POZIV UV 53_2023 POZIV_ZAPISNIK UV 52_2023 POZIV UV 51_2023 ZAPISNIK UV 51_2023 POZIV UV 50_2023 ZAPISNIK UV 50_2023 POZIV na hitnu sjednicu UV 6_2023 ZAPISNIK