O NAMA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Ulica 1. svibnja 20
44 000 Sisak
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost hitne medicine i sanitetskog prijevoza u deset (10) Ispostava na području cijele Sisačko-moslavačke županije.
Sjedište Zavoda je u Ispostavi Sisak, na adresi Ulica 1. svibnja 20, Sisak, a ostale ispostave su:
Ispostava Kutina, Ispostava Novska, Ispostava Petrinja, Ispostava Popovača, Ispostava Sunja, Ispostava Dvor, Ispostava Glina, Ispostava Hrvatska Kostajnica i Ispostava Topusko.
Informacije o Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije prema članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama se mogu pronaći u:
– STATUT
– PRAVILNIK O RADU
– PRAVILNIK O RADNOM VREMENU U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SMŽ
– PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I PRILOZI
– PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
– PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
– PROCJENA RIZIKA ZAŠTITE NA RADU
– PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ
– PRAVILNIK O ČUVANJU, KORIŠTENJU, ODABIRANJU I IZLUČIVANJU ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ I POSEBAN POPIS GRADIVA ZHM SMŽ S ROKOVIMA ČUVANJA
– POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA
– PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
– POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA KVALITETU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ
Pravo na pristup informacijama može se ostvariti pismenim putem na adresu Zavoda e-mailom na pravnik@zhm-smz.hr
Službenik za zaštitu podataka:
tel. 044/530-647
e-mail: sluzbenikzop@zhm-smz.hr

 

Dokumenti:

– STATUT