ZAPOSLENICI

 

 

Jubilarna nagrada

Sukladno članku 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) ukoliko navrši:
– 5 godina – u visini 1 osnovice;
– 10 godina – u visini 1,25 osnovice;
– 15 godina – u visini 1,50 osnovice iz stavka;
– 20 godina – u visini 1,75 osnovice;
– 25 godina – u visini 2 osnovice;
– 30 godina – u visini 2,50 osnovice;
– 35 godina – u visini 3 osnovice;
– 40 godina – u visini 4 osnovice i
– 45 godina – u visini 5 osnovica.
2. O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će
svake godine prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu, s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto.
3. Jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu.
*Vlastoručno potpisani i popunjeni obrazac radnik dostavlja u tajništvo Zavoda.
*Staž kod istog poslodavca
Članak 48. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22):
„1. Kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca i bez obzira na ugovoreno radno vrijeme (puno ili nepuno).
2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod izračuna otpremnine zaposlenika koji je tijekom rada u javnoj službi i prestanka radnog odnosa već ostvario pravo na otpremninu, u neprekinuti staž neće biti uračunato razdoblje za koje je otpremninu prethodno ostvario.
3. Državnom službeniku i namješteniku kojem se po sili zakona ili sporazumom između državnog tijela i poslodavca, radno-pravni status državnog službenika promijeni u radno-pravni status javnog službenika ili obrnuto, neprekinuti staž u državnoj i javnoj službi smatra se neprekidnim stažem u javnoj službi za ostvarivanje radnih i materijalnih prava.
4. Prekidom staža iz stavka 1. ovoga članka smatra se prekid duži od 8 dana.
5. Mirovanje radnog odnosa ne smatra se prekidom radnog odnosa niti prekidom radnog staža iz stavka 1. ovoga članka, ali se vrijeme mirovanja radnog odnosa ne uračunava u neprekidni staž iz stavka 1. ovoga članka.“
Dokumenti:
– JUBILARNA NAGRADA Pdf
– JUBILARNA NAGRADA – OBRAZAC 2022