Obavijest temeljem čl.80. ZJN 2016

 

Obavijest o nepostojanje sukoba interesa sukladno zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)

– Dokument