Disponent sanitetskog prijevoza (m/ž)

JAVNI NATJEČAJ
8.12.2023.
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta:
1. disponent sanitetskog prijevoza (m/ž) – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz
probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija
Uvjeti:
– SSS/VŠS – medicinska sestra/tehničar, i/ili medicinska sestra/tehničar specijalist hitne medicine
– odobrenje za samostalan rad nadležne komore
– 3 godine radnog iskustva
– poznavanje rada na PC-u
– SSS – vozač motornog vozila
– 3 godine radnog iskustva
– poznavanje rada na PC-u

 

Dokument:
Odluka o odabiru
Obavijest o testiranju disponenta sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme
Natječaj – Disponenti na neodređeno vrijeme