UPUTE ZA PACIJENTE

 

Upute za pacijente

 

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije pruža javno dostupnu i kvalitetnu hitnu medicinsku skrb svim ljudima diljem županije koji su teško bolesni, ozlijeđeni i koji trebaju neodgodivu medicinsku pomoć. Obuhvaća 10 ispostava Hitne medicinske pomoći koje rade 24h svakog dana, omogućujudi svim građanima i posjetiteljima županije lako dostupnu hitnu medicinsku pomoć. Zavod zapošljava educirane liječnike i medicinske sestre/tehničare, spremne pružiti vam pomoć u slučaju medicinskih hitnosti.

 

Više u dokumentu:

Upute za pacijente.pdf