SANITETSKI PRIJEVOZ

 

Sanitetski prijevoz / Tel.: 044 543 555

Na osobni zahtjev pacijenta ili članova obitelji pacijenta može se izvršiti sanitetski prijevoz osobe koja nema izdan nalog o sanitetskom prijevozu te isti plaća prema Cjeniku Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.
Za sve informacije i najave sanitetskog prijevoza bez izdanog naloga o sanitetskom prijevozu možete kontaktirati broj 044/530-113 radnim danom u vremenu od 7 do 15h.