194
194
Zavod za hitnu medicinu SMŽ Telefon: 194
Obavijest temeljem čl.80. ZJN 2016
OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)