EDUKACIJA
194
194
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@zhm-smz.hr
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
OIB 72671699332 MB 2808579 IBAN.: HR1023400091110498050 Telefon 044 530 468, Faks 044 530 506
Adresa: Ulica 1. Svibnja 20, 44000 Sisak
Voditelj: Boris Peršić, spec. hitne medicine Telefon 044 630 843 Faks 044 630 849 Voditeljica: Jovanka Lazić - Malešević, dr.med. spec. hitne medicine Telefon 044 815 088 Faks 044 812 572
Voditelj: Dejan Jurkić, bacc.med.techn. Telefon: 044 670 875 044 543 555
Ravnatelj: Tomislav Fabijanić, dr. med. Zamjenik ravnatelja: Boris Peršić, dr. med. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu: Davorka Špišić-Treursić, dr. med.
Voditelj: Petar Mrđa, dr. med. Telefon: 044 880 121 - TOPUSKO Telefon: 044 885 649
Voditeljica: Ivana Dumbović, bacc.med.techn. Telefon: 044 833 146
Voditelj: Josip Vrbat, dr.med. Telefon: 044 851 106
voditelj Zurak Sandro, dr.med. Telefon: 099 608 6967 edukacija@zhm-smz.hr
Melanija Podbrežnjak Miletić Telefon: 044 530 647 sluzbenikzok@zhm-smz.hr
Zavod za hitnu medicinu SMŽ Telefon: 194