Specijalizacija prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije uputio je 8 prvostupnika sestrinstva na specijalizaciju u području hitne medicine. Financiranje specijalizacije osigurano je putem sredstava Europske unije iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. U budućnosti, Zavod planira poslati na specijalizaciju još 12 prvostupnika sestrinstva.

Specijalizacije su namijenjene djelatnicima hitne medicinske službe koji rade u Timu 2 bez liječnika. Edukacija će trajati godinu dana, a nakon položenog specijalističkog ispita i stjecanja statusa specijalista, prvostupnici sestrinstva će proširiti svoje znanje, kompetencije i ovlasti u radu. Bit će osposobljeni za početak liječenja određenih hitnih stanja bez prisustva liječnika.
“Projekt dodatnih specijalizacija pokrenut je na inicijativu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kako bi se proširile kompetencije i ovlasti medicinskih sestara za samostalan rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Ovaj projekt predstavlja važan napredak u razvoju hitne medicinske službe i dodatno će ojačati njezin sustav”. Izjavila je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Silvija Desić Basarić.