Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije – Ispostava Sunja privremeno na novoj adresi

Od 15. rujna 2023. godine, Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije – Ispostava Sunja, nalazi se na adresi Trg kralja Tomislava, broj 4 (Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunja).