Zavod za hitnu medicinu smž – ispostava Dvor na novoj adresi

Od 26. svibnja 2023. godine, Zavod za hitnu medicinu smž – ispostava Dvor, nalazi se na adresi Hrvatskog proljeća I. odvojak, broj 9 (Klub žena).