194
194
Zakoni i pravilnici
Zakoni 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08) Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/10) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 22/11) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 84/11) Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/11) Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12) Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4633/2010 od 6. ožujka 2011. (NN 35/12) Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12) Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 144/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13) Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 159/13) Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2665/2009 i U-I-3118/2011 od 30 siječnja 2014. (NN 22/14) Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14) 2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03) Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08) 3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN, 117/08) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11) 4. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) 5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08) Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 48/10) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (74/11) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, 80/13) 6. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10) Pravilnici 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 42/11) 2. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN, 146/03) 3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11) Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12) 4. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09) 5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11)Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12) 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11) 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10) Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12) 8. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12) 9. Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13) 10. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika