DEŽURSTVA NA JAVNIM MANIFESTACIJAMA
33. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije koja će se održati 30. siječnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati.
33
Saziva
34. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije koja će se održati 27. veljača 2018. godine s početkom u 18:00 sati.
34
Saziva
35. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije koja će se održati 27. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati.
35
Saziva
36. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije koja će se održati 30. travnja 2018. godine s početkom u 19:00 sati.
36
Saziva
37. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije koja će se održati 28. svibnja 2018. godine s početkom u 19:00 sati.
37
Saziva
194 194