DEŽURSTVA NA JAVNIM MANIFESTACIJAMA UPUTE ZA PACIJENTE Linkovi/Edukacije Kontakt Dokumenti/Natječaji Početna Javna nabava
Pristup informacijama
Sisačko-moslavačka županija
194 194 FINANCIJSKA IZVIJEŠĆA
PRAVNI PROPISI POPIS OPĆIH AKATA STATUT ZHM SMZ PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU PRAVILNIK O RADU PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA I PRAVILNIK O ČUVANJU, KORIŠTENJU, ODABIRANJU I IZLUČIVANJU.. POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA KVALITETU ZHM SMZ UV 6-2016 UV 7-2016 UV 8-2016 UV 9-2016 UV 10-2016 UV 11-2016 UV 12-2016 UV 13-2016 UV 14-2016 UV 15-2016 UV 16-2016 UV 17-2016 UV 18-2016
SAZIV  - 31.01.2017. (18:30h) 20. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije
PROCJENA RIZIKA SAZIV 20
SAZIV  - 21.12.2016. 19. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije
SAZIV 19 20 19
SAZIV  - 21.02.2017. (18:00h) 21. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije
SAZIV 21 21
SAZIV  - 30.03.2017. (18:00h) 22. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Sisački-moslavačke županije
SAZIV 22 22 PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE