Obavijest temeljem čl.80. ZJN 2016
Zavod za hitnu medicinu SMŽ
194