DEŽURSTVA NA JAVNIM MANIFESTACIJAMA
SANITETSKI PRIJEVOZ Tel.: 044 543 555
Dogovorite dežurstvo u par klikova
O nama Zavod za hitnu medicinu SMŽ 194
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Ulica 1. svibnja 20 44 000 Sisak Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost hitne medicine i sanitetskog prijevoza u deset (10) Ispostava na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Sjedište Zavoda je u Ispostavi Sisak, na adresi Ulica 1. svibnja 20, Sisak, a ostale ispostave su: Ispostava Kutina, Ispostava Novska, Ispostava Petrinja, Ispostava Popovača, Ispostava Sunja, Ispostava Dvor, Ispostava Glina, Ispostava Hrvatska Kostajnica i Ispostava Topusko. Informacije o Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije prema članu 10. Zakona o pravu na pristup informacijama se mogu pronaći u: - STATUT - PRAVILNIK O RADU - PRAVILNIK O RADNOM VREMENU U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SMŽ - PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I PRILOZI - PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU - PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA - PROCJENA RIZIKA ZAŠTITE NA RADU - PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ - PRAVILNIK O ČUVANJU, KORIŠTENJU, ODABIRANJU I IZLUČIVANJU ARHIVSKE I REGISTRATURNE GRAĐE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ I POSEBAN POPIS GRADIVA ZHM SMŽ S ROKOVIMA ČUVANJA - POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA - PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA - POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA KVALITETU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ Pravo na pristup informacijama može se ostvariti pismenim putem na adresu Zavoda, e-mailom na pravnik@zhm-smz.hr Službenik za informiranje: e-mail:. pisarnica@zhm-smz.hr Službenik za zaštitu podataka: tel. 044/530-647 e-mail : sluzbenikzop@zhm-smz.hr