Zavod za hitnu medicinu SMŽ
194
Financijski planovi
2020.
Financijski plan, OPĆI DIO 2020
Financijski plan, OPĆI DIO 2019
Financijski plan, POSEBNI DIO 2019
2019.
Financijski plan, POSEBNI DIO 2020
Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - POSEBNI DIO
Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - OPĆI DIO
2022.
Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf
Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2024. g
2021.