Linkovi/Edukacije Kontakt Dokumenti/Natječaji Početna Javna nabava Pristup informacijama
194 194
21.09.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   7   izvršitelja   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    -   1   izvršitelj   –   na   određeno   vrijeme   radi   zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)
JAVNI NATJEČAJ JAVNI POZIV
21.09.2016. JAVNI POZIV
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije  – 1 izvršitelj. Detaljnije u dokumentu (desno)
OBAVIJEST  KANDIDATIMA
26.09.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   21.rujna   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije Testiranje za radna mjesta : - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. - medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   05.   listopada   2016.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20.,   Sisak,   u prostorijama Edukacijskog centra.  Detaljnije u dokumentu (desno)
06.10.2016. ODLUKA
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos I. Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 21.09.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti i    usmenog    razgovora    s    kandidatima,    za    prijem    u    radni    odnos    na    radna    mjesta    1.    medicinska    sestra/tehničar    u sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   7   izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko- moslavačka županija. Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA O ODABIRU  KANDIDATA
06.10.2016. ODLUKA
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 21.09.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   84/16,      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   –   1   izvršitelj   -   na   neodređeno   vrijeme      uz   probni   rad   od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, odabrana je TATJANA TOPALOVIĆ
ODLUKA O ODABIRU  KANDIDATA
02.11.2016. JAVNI POZIV
za   prijem   polaznika   na   stručno   osposobljavanje   za   rad   bez   zasnivanja   radnog   odnosa   do   12   mjeseci   za   sljedeće zanimanje: 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj. Osoba   se   može   primiti   na   stručno   osposobljavanje   bez   zasnivanja   radnog   odnosa,   ako   je   prijavljena   u   evidenciji nezaposlenih   osoba   duže   od   30   dana   i   ima   odgovarajući   stupanj   obrazovanja   i   struku   predviđenu   za   obavljanje   poslova radnog   mjesta   za   čije   se   obavljanje   prima   na   stručno   osposobljavanje,   koja   nema   više   od   12   mjeseci   evidentiranog   staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
JAVNI POZIV Word doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
09.11.2016. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   2   izvršitelja    –      na   neodređeno   vrijeme   ,   uz   probni   rad   od dva mjeseca,  mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 3.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   3   izvršitelja    -   na   određeno   vrijeme   (zamjena   za privremeno odsutne radnike), uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
JAVNI NATJEČAJ Word doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
16.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnih   mjesta   medicinskih   sestara/tehničara   u   sanitetskom prijevozu    u    Zavodu    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    poziva    na    testiranje    kandidate/kinje    koji ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   9.   studenog   2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj 102/16,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radna mjesta : -  medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od     dva mjeseca, mjesto rada : Sisačko-moslavačka županija. -  medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 3 izvršitelja – na određeno vrijeme radi zamjene    privremeno odsutnog radnika, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
OBAVIJEST KANDIDATIMA Word doc.
22.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   Javnog   poziva   za   primanje   na   stručno   osposobljavanje   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko- moslavačke   županije   poziva   na   razgovor   kandidate   i   kandidatkinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   Javnog   poziva, koji   je   objavljen   3.   studenog   2016.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje,   te   na   internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Stručno ospsobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za slijedeće zanimanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije – 1 izvršitelj.
OBAVIJEST KANDIDATIMA Word doc.
28.11.2016. OBAVIJEST KANDIDATIMA
OBAVIJEST KANDIDATIMA PDF doc.
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen 09.11.2016.g.   u   Narodnim   novinama   broj   102/16,      internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radno mjesto…
30.11.2016. ODLUKU
ODLUKA PDF doc.
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formalnih   uvjeta   na   strani   prijavljenih   kandidata   na   javni   natječaj,   koji   je   objavljen   03. studenog   2016.g.   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   internetskim   stranicama,   oglasnoj ploči    Zavoda    za    hitnu    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    te    nakon    provedenog    postupka    provjere    znanja    i sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem polaznika na stručno osposobljavanje 1. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije - 1 izvršitelj. Odabrana je 1. Marija Jamić
01.02.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme   ,   uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   4   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   za provođenje    povećanog    zdravstvenog    standarda    koji    financira    Sisačko-moslavačka    županija,    uz    probni    rad    od    šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    -   6   izvršitelja   –      na   određeno   vrijeme      nakon      privremenog premještaja   navedenih   kadrova   u   djelatnost   hitne   medicine   radi   provođenja   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji financira Sisačko-moslavačka županija,  uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 4.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   6   izvršitelja   -   na   određeno   vrijeme      nakon   privremenog   premještaja navedenih    kadrova    u    djelatnost    hitne    medicine    radi    provođenja    povećanog    zdravstvenog    standarda    koji    financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni i rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 5.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
NATJEČAJ
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
Detaljnije u dokumentu (desno)  
09.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo    za    provedbu    javnog    natječaja    za    popunu    radnih    mjesta    medicinskih    sestara/tehničara    u    sanitetskom prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju formalne   uvjete   iz   javnog   natječaja,   koji   je   objavljen   01.   veljače   2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/17,   internetskim stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   te   na   internetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   6   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   nakon   privremenog premještaja   navedenih   kadrova   u   djelatnost   hitne   medicine   radi   provođenja   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji financira Sisačko-moslavačka županija, uz probni  rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. održati   će   se   20.   veljače   2017.godine    u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   Ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 20.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2.      20.02.2017. u 10,30 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
OBAVIJEST
Detaljnije u dokumentu (desno)  
10.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Povjerenstvo   za   provedbu   javnog   natječaja   za   popunu   radnog   mjesta   vozača   u   sanitetskom   prijevozu   u   Zavodu   za   hitnu medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   poziva   na   testiranje   kandidate/kinje   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   javnog natječaja,   koji   je   objavljen   01.02.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/2017.,   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Testiranje za radno mjesto : -      vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   1   izvršitelj   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada: Sisačko--moslavačka županija -   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    –   6   izvršitelja   na   određeno   vrijeme,   nakon   privremenog   premještaja   navedenih kadrova    u    djelatnost    hitne    medicine    radi    provođenja    povećanog    zdravstvenog    standarda    koji    financira    Sisačko- moslavačka županija, uz probni rad od dva mjesecai, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija održati   će   se   16.   veljače   2017.   godine.   u   Zavodu   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   ulica   1.   svibnja   20., Sisak, u prostorijama Edukacijskog centra.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Testiranje će se obaviti na slijedeći način: 1. 16.02.2017. u 9,00 sati pismeni ispit 2.       16.02.2017. u 13,00 sati praktični ispit i motivacijski razgovor
OBAVIJEST
Detaljnije u dokumentu (desno)  
17.02.2017. OBAVIJEST KANDIDATIMA
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/2017.,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: -  vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 1 izvršitelj - vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž)  – 6 izvršitelja
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
20.02.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/17,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   postupka   provjere   znanja   i   sposobnosti   i usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta: -  medicinska sestra/tehničar (m/ž)  – 1 izvršitelj - 6 izvršitelja - na određenjo vrijeme…
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
22.02.2017. ODLUKA
O odabiru kandidata za prijem u radni odnos Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u   sve   pristigle ponude te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata na javni natječaj, koji je objavljen 01.02.2017.g.   u   Narodnim   novinama   broj   9/17,   i   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   i   oglasnoj ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   te   nakon   provedenog   usmenog   razgovora   s   kandidatima,   za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   –   1   izvršitelj   –   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija…
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
Detaljnije u dokumentu (desno)  
ODLUKA PDF doc.
22.03.2017. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   2   izvršitelja   –   na   neodređeno   vrijeme   ,   uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    –   6   izvršitelja   –   na   određeno   vrijeme   za provođenje   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji   financira   Sisačko-moslavačka   županija,   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.   medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    -   2   izvršitelja   –      na   određeno   vrijeme      nakon      privremenog premještaja   navedenih   kadrova   u   djelatnost   hitne   medicine   radi   provođenja   povećanog   zdravstvenog   standarda   koji financira Sisačko-moslavačka županija,  uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.